תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 61
133%
מגדר
96 / 78
82%
כללי
175 / 110
63%