תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 15
24%
מגדר
79 / 29
37%
כללי
175 / 105
60%