תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 13
20%
מגדר
79 / 27
35%
כללי
175 / 102
59%