תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 14
22%
מגדר
79 / 26
33%
כללי
175 / 100
58%