תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 13
20%
מגדר
79 / 25
32%
כללי
175 / 98
57%