תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 12
19%
מגדר
79 / 24
31%
כללי
175 / 94
54%