תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 11
17%
מגדר
79 / 23
30%
כללי
175 / 93
54%