תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 10
16%
מגדר
79 / 22
28%
כללי
175 / 92
53%