תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 12
19%
מגדר
79 / 21
27%
כללי
175 / 91
52%