תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 11
17%
מגדר
79 / 20
26%
כללי
175 / 90
52%