תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 10
16%
מגדר
79 / 19
25%
כללי
175 / 89
51%