תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 14
29%
מגדר
96 / 70
73%
כללי
175 / 88
51%