תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 9
14%
מגדר
79 / 18
23%
כללי
175 / 87
50%