תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 9
14%
מגדר
79 / 17
22%
כללי
175 / 86
50%