תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 8
13%
מגדר
79 / 16
21%
כללי
175 / 85
49%