תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 8
13%
מגדר
79 / 15
19%
כללי
175 / 84
48%