תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 56
122%
מגדר
96 / 69
72%
כללי
175 / 83
48%