תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 7
50%
מגדר
79 / 14
18%
כללי
175 / 82
47%