תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 55
111%
מגדר
96 / 68
71%
כללי
175 / 81
47%