תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 6
10%
מגדר
79 / 13
17%
כללי
175 / 79
46%