תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 53
116%
מגדר
96 / 66
69%
כללי
175 / 78
45%