תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 5
36%
מגדר
79 / 12
16%
כללי
175 / 77
44%