תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 7
11%
מגדר
79 / 11
14%
כללי
175 / 76
44%