תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 6
10%
מגדר
79 / 10
13%
כללי
175 / 75
43%