תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 52
114%
מגדר
96 / 65
68%
כללי
175 / 74
43%