תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 5
8%
מגדר
79 / 9
12%
כללי
175 / 69
40%