תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 48
105%
מגדר
96 / 60
63%
כללי
175 / 68
39%