תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 4
7%
מגדר
79 / 8
11%
כללי
175 / 67
39%