תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 47
103%
מגדר
96 / 59
62%
כללי
175 / 66
38%