תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 12
24%
מגדר
96 / 58
61%
כללי
175 / 65
38%