תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 4
7%
מגדר
79 / 7
9%
כללי
175 / 64
37%