תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 3
5%
מגדר
79 / 6
8%
כללי
175 / 63
36%