תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 46
92%
מגדר
96 / 57
60%
כללי
175 / 62
36%