תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 41
90%
מגדר
96 / 52
55%
כללי
175 / 57
33%