תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 40
80%
מגדר
96 / 50
53%
כללי
175 / 55
32%