תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 2
15%
מגדר
79 / 5
7%
כללי
175 / 54
31%