תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 39
85%
מגדר
96 / 49
52%
כללי
175 / 53
31%