תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 38
83%
מגדר
96 / 48
50%
כללי
175 / 52
30%