תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 37
81%
מגדר
96 / 47
49%
כללי
175 / 51
30%