תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 10
20%
מגדר
96 / 46
48%
כללי
175 / 50
29%