תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 36
79%
מגדר
96 / 45
47%
כללי
175 / 49
29%