תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 35
70%
מגדר
96 / 44
46%
כללי
175 / 48
28%