תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 34
74%
מגדר
96 / 43
45%
כללי
175 / 47
27%