תוצאה
אישי
קטגוריה
65 / 3
5%
מגדר
79 / 4
6%
כללי
175 / 46
27%