תוצאה
אישי
קטגוריה
50 / 9
18%
מגדר
96 / 42
44%
כללי
175 / 45
26%