תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 33
72%
מגדר
96 / 41
43%
כללי
175 / 44
26%