תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 32
70%
מגדר
96 / 40
42%
כללי
175 / 43
25%