תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 31
68%
מגדר
96 / 39
41%
כללי
175 / 42
24%