תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 30
66%
מגדר
96 / 38
40%
כללי
175 / 41
24%