תוצאה
אישי
קטגוריה
46 / 29
64%
מגדר
96 / 37
39%
כללי
175 / 40
23%